Wyrok bez rozprawy/ zakres uzgodnień prokuratora z oskarżonym/ koszty i opłaty

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrok bez rozprawy/ zakres uzgodnień prokuratora z oskarżonym/ koszty i opłaty
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 7 lutego 2007r., sygn. akt: V KK 421/06
Treść:
Zgodnie z art. 335 § 1 k.p.k. uzgodnienie pomiędzy prokuratorem a oskarżonym może dotyczyć jedynie kar i środków karnych, nie zaś kosztów i opłat. W konsekwencji, nawet wówczas, gdy porozumienie obejmuje te kwestie, sąd nie narusza prawa procesowego orzekając co do nich odmiennie.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego nr 5/07 Biura Studiów i Analiz SN

Zobacz również: