Wyłączenie sędziego/ wątpliwość co do bezstronności/ oskarżyciel w innej sprawie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyłączenie sędziego/ wątpliwość co do bezstronności/ oskarżyciel w innej sprawie
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 10 lipca 2001 r., sygn. II KKN 538/98
Treść:
Sam fakt, że biorący udział w sprawie sędzia, który pełniąc niegdyś obowiązki prokuratora oskarżał oskarżonego w innej sprawie, podobnie jak i sam jedynie fakt rozstrzygania zupełnie innej sprawy oskarżonego przez tego samego sędziego nie stanowią okoliczności powodujących wątpliwość co do bezstronności tego sędziego w aktualnie prowadzonym postępowaniu.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 55/2001

Zobacz również: