Dowody/ prywatne zbieranie/ utrwalanie rozmów/ taśma magnetofonowa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ prywatne zbieranie/ utrwalanie rozmów/ taśma magnetofonowa
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 10 maja 2002 r., sygn. WA 22/02
Treść:
Przepisy rozdziału 26 kodeksu postępowania karnego, odnoszące się do kontroli i utrwalania rozmów przy użyciu środków technicznych, nie dotyczą prywatnego gromadzenia w ten sposób dowodów. Dlatego taśma magnetofonowa z utrwaloną na niej przez pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) rozmową z oskarżonym może stanowić dowód w sprawie karnej, który podlega ocenie na zasadach ogólnych.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2002 poz. 77

Zobacz również: