Dowody/ ekspertyza osmologiczna/ wartość dowodowa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ ekspertyza osmologiczna/ wartość dowodowa
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 28 grudnia 2005r., sygn. II AKa 236/05
Treść:
Dowód osmologiczny jest pełnowartościowym dowodem w postępowaniu karnym, zasługującym na korzystanie z niego stosownie do zasad analizy kryminalistycznej jak inne dowody i na podobne przyjmowanie informacji z niego wynikających. Dowód z eksperymentu osmologicznego podlega ocenie w oparciu o opinię biegłego. Dowód ten nie powinien stanowić podstaw ustaleń, gdy jest osamotniony. Sąd Apelacyjny stale wymaga w swych wyrokach, by dowody kontrolowały się wzajemnie, aby nie dochodziło do omyłek, ewentualnie inspirowanych przez osoby zainteresowane uzyskaniem orzeczenia określonej treści, posłużeniem się sądami dla osiągnięcia swych celów, załatwienia porachunków itd. Nie ma powodu, by odmawiać wartości stosowanej metodzie, zawężać poznanie do granic własnych zmysłów, a ignorować eksperyment jako metodę badawczą, gdy nadal są zjawiska przyrodnicze stwierdzane doświadczalnie, choć niewyjaśnione teoretycznie. Zwłaszcza przedstawiciele dyscyplin dogmatycznych są niechętni tej metodzie, skłonni do kwestionowania jej, a nawet ośmieszania jej wyników.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: