Wyłączenie sędziego/ postanowienie kończące postępowanie/ uchylenie w trybie zażaleniowym

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyłączenie sędziego/ postanowienie kończące postępowanie/ uchylenie w trybie zażaleniowym
Wyrok:
postanowienie SN z dnia 11 grudnia 2002 r., sygn. V KK 135/02
Treść:
Sędzia, który wydał postanowienie kończące postępowanie w sprawie, a następnie, w wyniku uwzględnienia – w trybie art. 463 § 1 k.p.k. – zażalenia wniesionego na to postanowienie, uchylił je, nie jest wyłączony od dalszego udziału w sprawie na podstawie art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. z mocy prawa. […] O wyłączeniu z mocy prawa sędziego biorącego udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone, ustawodawca zdecydował powodowany potrzebą wyeliminowania od orzekania sędziego, którego orzeczenie nie ostało się i zostało przekazane do ponownego rozpatrzenia. Rzecz w tym, że wyraził on definitywnie swój pogląd na sposób rozstrzygnięcia sprawy, a to z istoty rzeczy eliminuje go od dalszego w niej udziału. Całkiem odmiennie natomiast rzecz przedstawia się wtedy, gdy w toku postępowania toczącego się w danej instancji sędzia, pod wpływem argumentów jednej ze stron składających zażalenie na jego postanowienie kończące postępowanie w sprawie, sam (więc nie w następstwie rozstrzygnięcia sądu w wyższej instancji, w postępowaniu odwoławczym lub kasacyjnym bądź wznowieniowym), je uchylił, a sprawę skierował do merytorycznego (a nie ponownego) rozpoznania. Wprawdzie wyraził on już pogląd na sposób rozstrzygnięcia sprawy, ale niejako wstępnie, skoro sam go zmienił w wyniku samodzielnej, nie „narzuconej” mu przez instancję odwoławczą, oceny okoliczności w niej ujawnionych. Nie powoduje to niemożności dochowania bezstronności w toku jej rozpoznania i tym samym nie eliminuje go od dalszego w niej udziału.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2003 poz. 36

Zobacz również: