Terminy/ wniosek o uzasadnienie wyroku/ złożenie przed ogłoszeniem wyroku

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Terminy/ wniosek o uzasadnienie wyroku/ złożenie przed ogłoszeniem wyroku
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 11 października 2002 r., sygn. WA 53/02
Treść:
Wniosek strony o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożony przed datą ogłoszenia wyroku, jest bezskuteczny. […] Wniosek obrońcy oskarżonego wprawdzie „wyprzedza” datę ogłoszenia wyroku, niemniej jednak jest dopuszczalny na gruncie przepisów postępowania karnego ( arg. z art. 422 § 1 k.p.k.). Jednakże, ażeby był on skuteczny, strona, która taki wniosek złożyła, powinna go ponowić w terminie określonym w art. 422 § 1 k.p.k., lub też w terminie tym złożyć pisemne oświadczenie, iż podtrzymuje ów wniosek. Zaniechanie tego przez stronę oznacza, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie, zgłoszony przed datą ogłoszenia wyroku, jest tak samo bezskuteczny, jak wniosek złożony po terminie, o którym mowa w art. 422 § 1 k.p.k.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2003 poz. 15

Zobacz również: