Dowody/ dokumentowanie czynności/ czytelność protokołu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ dokumentowanie czynności/ czytelność protokołu
Wyrok:
Postanowienie SA w Gdańsku z dnia 4 marca 2003r., sygn. II AKz 188/03
Treść:
Oczywiste jest, że każde zaprotokołowane podczas przesłuchania świadka słowo winno być czytelne. Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie zachodzi jednak w przedmiotowej sprawie potrzeba z tego wyłącznie powodu - na obecnym etapie postępowania - zwrócenia akt sprawy prokuraturze. Za wystarczające uznać należy dołączenie przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze czytelnych odpisów protokołów wymienionych w decyzji Sądu Okręgowego.
Żródło:
Kwartalnik „Apelacja Gdańska” nr 2/2003

Zobacz również: