Wyłączenie sądu/ apelacja/ uchylenie wyroku

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyłączenie sądu/ apelacja/ uchylenie wyroku
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 22 stycznia 2004r., sygn. II AKa 370/03
Treść:
Uchylając zaskarżony wyrok i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania sąd odwoławczy zawsze przekazuje sprawę sądowi właściwemu miejscowo i rzeczowo do rozpoznania sprawy, chyba, że uzna, iż zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 36 k.p.k. [bliskość zamieszkania osób wzywanych – J.W.]
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2004, poz. 27

Zobacz również: