Dowody/ poczytalność/ odmowa współpracy z biegłymi

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ poczytalność/ odmowa współpracy z biegłymi
Wyrok:
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 3 czerwca 1992r., sygn. II AKz 70/92
Treść:
Niesłuszny jest pogląd Sądu Wojewódzkiego, że przepis art. 65 par. 1 pkt 2 KPK uprawnia do przymusu bezpośredniego wobec oskarżonego, który odmawia współpracy z biegłymi przy badaniach psychiatrycznych. Odmowa poddania się badaniom psychiatrycznym przez oskarżonego nie może stanowić również przesłanki umieszczania go na obserwacji.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: