Dowody/ poczytalność/ uzasadnione wątpliwości

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ poczytalność/ uzasadnione wątpliwości
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 26 lipca 2005r., sygn. III KK 341/04
Treść:
Wątpliwości odnośnie poczytalności skazanego nie uzasadnia wystarczająco fakt, iż skazany był badany psychiatrycznie na potrzeby innych postępowań. Za okoliczności rodzące wątpliwości co do stanu poczytalności oskarżonego należy uznać, między innymi, zaświadczenie stwierdzające chorobę psychiczną lub niedorozwój umysłowy, długotrwały pobyt w szpitalu psychiatrycznym z rozpoznaniem świadczącym o istotnych mankamentach zdrowia psychicznego albo nietypowy sposób zachowania się oskarżonego, zarówno w chwili popełnienia czynu, jak i w toku postępowania.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: