Dowody/ ustalenie odpowiedzialności/ obserwacja psychiatryczna

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ ustalenie odpowiedzialności/ obserwacja psychiatryczna
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 23 października 2003 r., sygn. II AKz 408/03
Treść:
Poddanie oskarżonego (podejrzanego) obserwacji psychiatrycznej dla stwierdzenia jego poczytalności nie jest działaniem naruszającym prawo do wolności osobistej, ale jest działaniem prawnym, przedsięwziętym dla wyjaśnienia czy oskarżony w ogóle odpowiada za przypisywane mu zachowania zabronione przez prawo.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: