Dowody/ opinia sądowo-psychologiczna/ zgoda świadka

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ opinia sądowo-psychologiczna/ zgoda świadka
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 28 listopada 2002 r., sygn. II AKa 319/02
Treść:
Biegły psycholog uczestniczący w przesłuchaniu świadka (art. 192 § 2 k.p.k.) nie tylko obserwuje przebieg przesłuchania, ale ma prawo zadawać pytania tyczące kwestii istotnych dla wykonania zadania biegłego, to jest wydania opinii co do stanu psychicznego świadka. Podstawą takiej opinii mogą być nie tylko zachowania świadka w trakcie badanych zdarzeń, obserwacje biegłego i treść odpowiedzi świadka na zadane mu pytania, ale — w trudniejszych przypadkach — nawet wyniki badań specjalistycznych; na te badania należy uzyskać zgodę świadka.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: