Dowody/ świadek koronny/ pozbawienie statusu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ świadek koronny/ pozbawienie statusu
Wyrok:
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2005 r., sygn. II AKa 360/04
Treść:
Sąd orzekający nie ma żadnych możliwości prawnych aby pozbawić świadka koronnego jego statusu. Ustawa o świadku koronnym nie przewiduje ani takiej instytucji prawnej, ani takiej procedury, która uprawniałaby sąd do podjęcia tego rodzaju działań.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: