Terminy / złożenie wniosku o przywrócenie / zaniedbanie pracownika sekretariatu prokuratury

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Terminy / złożenie wniosku o przywrócenie / zaniedbanie pracownika sekretariatu prokuratury
Wyrok:
Postanowienie S.A. w Krakowie z dnia 23 czerwca 2005r., sygn. II AKa 118/05
Treść:
Zaniedbanie prokuratora lub podległego mu personelu powinno być traktowane jak zaniedbanie strony procesowej. Prokurator odpowiada za właściwą organizacje pracy w podległym mu sekretariacie, zatem uchybienia pracowników nie usprawiedliwiają niewykonania czynności procesowej. Bez względu na to, który z pracowników dopuścił się zaniedbania, prokurator działający jako jednolity urząd nie może żądać przywrócenia mu terminu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2006

Zobacz również: