Dowody/ świadek anonimowy/ prawo wniosku o uchylenie anonimizacji

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ świadek anonimowy/ prawo wniosku o uchylenie anonimizacji
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 9 czerwca 2005 r., sygn. II AKz 207/05
Treść:
Prawo do złożenia wniosku o uchylenie anonimizacji świadka mają tylko ten świadek oraz prokurator (art. 184 § 7 i 8 k.p.k.), zatem oskarżony i jego obrońca nie mają takiego prawa, podobnie i prawa do odwołania się od postanowienia oddalającego taki wniosek obrońcy. Zachodząca tu nierównowaga stron procesowych wynika już z samej natury instytucji świadka incognito, wyrażającej wybór między różnymi wartościami domagającymi się ochrony (prawa oskarżonego, ściganie ciężkich przestępstw). Zażalenie obrońcy zostawia się bez rozpoznania, nie badając przesłanek dezanonimizacji świadka.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2006, poz. 35

Zobacz również: