Wyłączenie sądu/ ustanie przyczyny wyłączenia/ zwrot sprawy sądowi właściwemu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyłączenie sądu/ ustanie przyczyny wyłączenia/ zwrot sprawy sądowi właściwemu
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 30 czerwca 2004r., sygn. I KZP 9/04
Treść:
Przekazanie sprawy innemu sądowi do rozpoznania w trybie art. 43 k.p.k., nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego. Sąd, któremu w tym trybie przekazano sprawę do rozpoznania może — jeżeli ustały przyczyny przekazania mu tej sprawy — przekazać ją sądowi miejscowo właściwemu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2004, poz. 5

Zobacz również: