Wyłączenie sądu/ właściwość miejscowa i rzeczowa/ podstawy prawne

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyłączenie sądu/ właściwość miejscowa i rzeczowa/ podstawy prawne
Wyrok:
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 29 października 2003r., sygn. II Akz 916/03
Treść:
O właściwości danego sadu do rozpoznania sprawy przesądza przepis k.p.k., nie zaś wola osób prowadzących postępowanie. Przepisy k.p.k. w sposób ścisły i pozbawiony elementów uznaniowych kształtują reguły rządzące tak właściwością miejscową, jak właściwością rzeczową sądu, nakazują rozpoznanie sprawy właśnie przez sąd właściwy, nie ustalony dowolnie przez organy procesowe, czy strony.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2004, poz. 17

Zobacz również: