Dowody/ Dowody rzeczowe/ depozyt sądowy/ incydentalność postanowienia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ Dowody rzeczowe/ depozyt sądowy/ incydentalność postanowienia
Wyrok:
Postanowienie SN dnia 25 lipca 1997r., sygn. II KZ 90/97)
Treść:
Wydanego na podstawie art. 200 k.p.k. orzeczenia o złożeniu przedmiotu do depozytu sądowego albo o oddaniu go na przechowanie osobie godnej zaufania nie można uważać za „kończące postępowanie” w rozumieniu związanym z treścią art. 463 § 1 k.p.k. Prawnoprocesowa istota takiego rozstrzygnięcia jest określona przez to, że złożenie do depozytu sądowego (oddanie na przechowanie) określonego przedmiotu wcale nie stwarza trwałej sytuacji prawnej, następuje ono przecież tylko na pewien czas, a mianowicie — verba legis — „do wyjaśnienia uprawnienia do odbioru” danego przedmiotu.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: