Dowody/ bezwzględny zakaz dowodowy/ ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ bezwzględny zakaz dowodowy/ ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 20 kwietnia 2005 r., sygn. I KZP 6/05
Treść:
Przepis art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) dotyczy każdej osoby, która wykonuje czynności określone w tej ustawie; ustanawia on bezwzględny zakaz dowodowy, będąc przepisem szczególnym w stosun­ku do unormowania art. 180 k.p.k., a wobec tego takiej osoby nie można przesłuchać co do okoliczności przewidzianych w art. 52 ust. 1, nawet jeżeli wyrazi ona gotowość ujawnienia tego rodzaju tajemnicy zawodowej.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: