Dowody/ eksperyment procesowy/ warunki przeprowadzenia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ eksperyment procesowy/ warunki przeprowadzenia
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2006r., sygn. II AKa 12/06
Treść:
Eksperyment procesowy ma na celu sprawdzenie w sposób doświadczalny, czy badane zdarzenie lub podawany jego przebieg były w ogóle możliwe. Dlatego eksperyment powinien być przeprowadzony w warunkach zbliżonych do tych, które zachodziły w rzeczywistości, a więc w miejscu i czasie, w których zdarzenie się odbyło. Eksperyment i jego wyniki mogą świadczyć nie o rzeczywistym fakcie, a tylko o teoretycznej możliwości zdarzenia, którego ustalenie jest rzeczą sadu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2006

Zobacz również: