Dowody/ świadek za granicą/ odczytanie zeznań

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ świadek za granicą/ odczytanie zeznań
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 6 kwietnia 2006r., sygn. IV KK 7/06
Treść:
Sam fakt długotrwałego przebywania świadka za granicą uprawnia [art. 391 § 1 k.p.k.] do odczytania jego zeznań bez względu na ich wagę dla prowadzonego postępowania.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2006

Zobacz również: