Zasady procesu karnego/ Zasada bezpośredniości/ pobyt świadka za granicą/ odczytanie zeznań

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Zasady procesu karnego/ Zasada bezpośredniości/ pobyt świadka za granicą/ odczytanie zeznań
Wyrok:
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2003r., sygn. II AKa 78/03
Treść:
Nie każdy pobyt świadka za granicą upoważnia do skorzystania z możliwości odczytania zeznań złożonych uprzednio, ale taki, który jest pobytem z zamiarem stałego lub dłuższego przebywania poza granicami kraju. Nadto w sytuacji, gdy zeznania świadka mają zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a tak jest w niniejszej sprawie, nie powinno się automatycznie stosować odstępstwa od zasady bezpośredniości, lecz należy dążyć przy wykorzystaniu wszystkich prowadzących ku temu możliwości do sprowadzenia świadka i jego przesłuchania.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2004

Zobacz również: