Dowody/ swoboda wypowiedzi/ przesłuchanie pokrzywdzonej po zabiegu lekarskim z użyciem narkozy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ swoboda wypowiedzi/ przesłuchanie pokrzywdzonej po zabiegu lekarskim z użyciem narkozy
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2003r., sygn. II AKa 75/03
Treść:
Dokonanie przesłuchania E.K. bezpośrednio po zabiegu lekarskim przeprowadzonym z użyciem narkozy jest uzyskaniem dowodu w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi. Z jednej bowiem strony wpływ zastosowanej narkozy na organizm ludzki, co jest oczywiste, a z drugiej podjęcie przez funkcjonariuszy czynności dowodowej, jaka jest przesłuchanie w sytuacji zaskoczenia pokrzywdzonej, niemal natychmiast po zabiegu, co do którego interweniujący funkcjonariusze przyjęli „a priori” założenie, iż był zabiegiem niedozwolonym i fakt ten jednoznacznie podkreślali, to czynniki, które spowodowały powstanie szczególnej sytuacji i atmosfery, w której swoboda wypowiedzi pokrzywdzonej była wyłączona. Tak uzyskane zeznanie w myśl art. 171 § 6 k.p.k. nie jest zatem dowodem i niedopuszczalne jest jego wykorzystywanie w procesie.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2004

Zobacz również: