Dowody/ opinie biegłych/ rozstrzyganie sprzeczności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ opinie biegłych/ rozstrzyganie sprzeczności
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 17 października 2002r., sygn. III AUa 2608/01
Treść:
Opinia biegłego podlega ocenie Sądu stosownie do art. 233 § 2 KPC i w ramach tej oceny Sąd nawet przy odmiennych wnioskach biegłych może podzielić opinię jednego z nich, lecz taka ocena wymaga szczegółowego ustosunkowania się do rozumowania biegłego i podania powodów, dla których Sąd podzielił wnioski jednego z biegłych, nie podzielając odmiennego stanowiska.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: