Dowody/ termin składania wniosków dowodowych/ postępowanie odwoławcze

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ termin składania wniosków dowodowych/ postępowanie odwoławcze
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 27 kwietnia 2005r., sygn. IV KK 118/05
Treść:
Na przeszkodzie złożeniu wniosku dowodowego w postępowaniu odwoławczym nie stoi żaden termin prekluzyjny. Wniosku dowodowego nie można więc oddalić na tej tylko podstawie, że zgłoszono go dopiero w postępowaniu przed drugą instancją. Wprawdzie według ogólnej zasady sąd odwoławczy nie przeprowadza postępowania dowodowego co do istoty sprawy [art. 452 § 1 k.p.k.], jednak może przeprowadzić dowód na rozprawie, jeśli nie jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości lub w znacznej części [art. 452 § 2 k.p.k.]
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11/2005

Zobacz również: