Dowody/ sposób oceny/ jeden dowód

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ sposób oceny/ jeden dowód
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 12 maja 2011 roku; sygn. II AKa 77/11
Treść:
Procedura karna nie wyłącza możliwości oparcia ustaleń faktycznych tylko na jednym dowodzie, byleby ocena tego dowodu była rzeczowa oraz logiczna i nie wkraczała w sferę dowolności.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XXI • Lipiec - Sierpień 2011 • Nr 7-8 [poz. 46]

Zobacz również: