Dowody/ prawo do odmowy zeznań/ ponowne rozpoznanie sprawy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ prawo do odmowy zeznań/ ponowne rozpoznanie sprawy
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 24 listopada 2010 r.; sygn. I KZP 18/10
Treść:
Sformułowanie „pierwsze zeznanie w postępowaniu sądowym” (art. 186 § 1 k.p.k.) nie odnosi się do sytuacji procesowej, w której sprawa po uchyleniu wyroku sądu pierwszej instancji została przekazana sądowi do ponownego rozpoznania i świadek jest ponownie przesłuchiwany.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 11/2010 [poz. 97]

Zobacz również: