Dowody/ przesłuchanie nieletniego pokrzywdzonego/ ochrona przed powtórną wiktymizacją/ uprawnienia oskarżonego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ przesłuchanie nieletniego pokrzywdzonego/ ochrona przed powtórną wiktymizacją/ uprawnienia oskarżonego
Wyrok:
Postanowienie składu siedmiu sędziów SN z dnia 24 listopada 2010 r.; I KZP 21/10
Treść:
W art. 185a k.p.k. ustawodawca jednoznacznie określił zarówno zasady ochrony świadka pokrzywdzonego przestępstwami wymienionymi w tym przepisie, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat – przed powtórną wiktymizacją, jak i jej granice, uwzględniając przy tym obowiązek dotarcia do prawdy oraz konieczność zapewnienia podstawowych uprawnień do realizowania obrony przez oskarżonego. Temu ostatniemu stworzono możliwość skutecznego domagania się ponownego przesłuchania pokrzywdzonego, o jakim mowa w powołanym przepisie – i to bez dodatkowych warunków – o ile nie miał obrońcy w czasie, gdy przeprowadzano pierwsze przesłuchanie takiego pokrzywdzonego.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 11/2010 [poz. 95]

Zobacz również: