Środki zapobiegawcze/ poręczenie majątkowe/ ustalanie wysokości poręczenia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Środki zapobiegawcze/ poręczenie majątkowe/ ustalanie wysokości poręczenia
Wyrok:
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2008 r., sygn. II AKz 207/08
Treść:
Wprawdzie przy ustalaniu sumy poręczenia uwzględnia się sytuację materialną oskarżonego, ale tego kryterium orzecznictwo nie uznaje za decydujące, a za takie uznaje wagę przestępstwa, wysokość szkody i sposób działania sprawcy. Nie jest trafny zarzut, że oskarżony może zapłacić wyższą sumę poręczenia, bo ma odpowiedni majątek, skoro postępowanie może być wystarczająco zabezpieczone sumą wyznaczoną w zaskarżonym postanowieniu.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Czerwiec 2008 • Nr 6 [poz. 43]

Zobacz również: