Zasady procesu karnego / swobodna ocena dowodów/ sposób rozstrzygania wątpliwości

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Zasady procesu karnego / swobodna ocena dowodów/ sposób rozstrzygania wątpliwości
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 grudnia 2007 r., sygn. II AKa 347/07
Treść:
Nietrafne jest przede wszystkim interpretowanie normy art. 5 § 2 k.p.k. jako powinności czynienia ustaleń w oparciu o dowody najbardziej korzystne dla oskarżonego.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Kwiecień 2008 • Nr 4 [poz. 87]

Zobacz również: