Dowody / zeznania świadków / swoboda wypowiedzi / niedozwolona sugestia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody / zeznania świadków / swoboda wypowiedzi / niedozwolona sugestia
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 4 listopada 2004r., sygn. AKa 337/04
Treść:
Za naruszenie gwarancji zachowania swobody wypowiedzi bezspornie uznać trzeba wszelkiego rodzaju sugestie ze strony organów postępowania, mogące wywrzeć wpływ na treść zeznań świadka, sugestiami takimi mogą być zarówno wypowiedzi osób przesłuchujących, jak i stworzenie sytuacji wpływających na podświadomość osoby przesłuchiwanej i powstanie u przesłuchiwanego przekonania o istnieniu określonych stanów, czy sytuacji. Niespornie za taką niedopuszczalną sugestię należy więc uznać podwiezienie przez funkcjonariuszy policji pokrzywdzonej w pobliże prokuratury i poinformowanie jej, iż zaraz będzie przywieziony oskarżony, a następnie wskazanie oskarżonego wprowadzanego w kajdankach.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2005

Zobacz również: