Dowody/ konfrontacja/ dodatkowe przesłuchanie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ konfrontacja/ dodatkowe przesłuchanie
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z 12 lutego 2002 roku, sygn. II AKa 336/01
Treść:
Wyjaśnienie sprzeczności w zeznaniach świadków, prowadzone w drodze ich konfrontacji, nie jest niczym innym, jak dodatkowym przesłuchaniem świadków. Wobec tego oczywistym jest, że ujawnienie treści tych zeznań jest możliwe jedynie w trybie art. 391 § 1 k.p.k. Przepis art. 394 § 2 k.p.k. nie ma zatem zastosowania do protokołów świadków złożonych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym, jeśli świadkowie ci byli bezpośrednio przesłuchiwani przed sądem meriti.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: