Środki zapobiegawcze/ zakaz opuszczania kraju/ brak kontroli granicznej

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Środki zapobiegawcze/ zakaz opuszczania kraju/ brak kontroli granicznej
Wyrok:
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 2 kwietnia 2008 roku, sygn. II AKz 238/08
Treść:
Brak kontroli granicznej nie jest równoznaczny z wolnością opuszczenia przez oskarżonego, wbrew ciążącemu na nim zakazowi, kraju. Naruszenie tego zakazu zawsze może zrodzić dla oskarżonego ujemne skutki, i to zarówno w postaci zamiany stosowanego środka na surowszy, jak i poprzez konieczność zastosowania i poszukiwania go za pośrednictwem ENA połączonego z zastosowaniem tymczasowego aresztowania. Żadną zatem miarą nie można twierdzić iż pozostawanie na terenie kraju jest tylko wyrazem „dobrej woli”. Jest to jego obowiązek, z naruszeniem którego łączą się określone i dolegliwe konsekwencje procesowe, zaś wzajemna współpraca pomiędzy państwami Unii Europejskiej ułatwia i upraszcza jedynie możliwość poszukiwania i ścigania osób łamiących porządek prawny na obszarze któregokolwiek z państw.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach i sądów okręgowych, Biuletyn nr 2/2008, poz. 13

Zobacz również: