Wniosek o ściganie/ osoba prawna/ uprawnienie do złożenia wniosku

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wniosek o ściganie/ osoba prawna/ uprawnienie do złożenia wniosku
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 26 marca 2008 r., sygn. II KK 17/08
Treść:
Jeżeli przestępstwo jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, osoba prawna lub stowarzyszenie przez swój organ albo powołanego przez ten organ pełnomocnika uprawnione jest do złożenia wniosku o ściganie ze skutkami przewidzianymi w art. 12 k.p.k. Procedura karna przewiduje, że tylko określone kategorie podmiotów mają legitymację do występowania w roli pełnomocników stron w postępowaniu karnym – pełnomocnikiem organu osoby prawnej lub stowarzyszenia może być tylko adwokat lub radca prawny (art. 88 k.p.k.).
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 10/2008 poz. 1.2.3.