Dowody/ ustalenie poczytalności/ opinia w innej sprawie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ ustalenie poczytalności/ opinia w innej sprawie
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 15 maja 2008r., sygn. III KK 13/2008
Treść:
Powstanie uzasadnionych wątpliwości co do poczytalności oskarżonego może wiązać się z wydaniem w innej sprawie opinii biegłych lekarzy psychiatrów stwierdzającej u oskarżonego chorobę psychiczną czy upośledzenie umysłowe. Zaniechanie wyjaśnienia, czy w kolejnej sprawie nie zachodzą wątpliwości w tej kwestii stanowi rażące naruszenie art. 410 k.p.k.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: