Dowody/ kontrola operacyjna/ zbrodnia zabójstwa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ kontrola operacyjna/ zbrodnia zabójstwa
Wyrok:
Postanowienie SA w Warszawie z dnia 18 maja 2007 r., sygn. II AKz 288/07
Treść:
Ustawa o CBA wprowadza prawo korzystania z dowodów uzyskanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie art. 17 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy. Przepisy te nie wymieniają zbrodni zabójstwa, ani nieumyślnego spowodowania śmierci. Sprawia to, że uzyskane w tym trybie dowody nie mogą być podstawą ustaleń, jako zgromadzone w sposób sprzeczny z prawem, a tym samym nielegalnie.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2008r. nr 5

Zobacz również: