Terminy/ posiedzenie bez udziału strony/ ustanowienie obrońcy/ zaskarżenie orzeczenia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Terminy/ posiedzenie bez udziału strony/ ustanowienie obrońcy/ zaskarżenie orzeczenia
Wyrok:
Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r., sygn. II AKz 223/07

Treść:
Jeżeli stosunek obrony powstał dopiero po wydaniu postanowienia na posiedzeniu, w którym strona nie brała udziału, zażalenie wniesione jest w terminie, jeżeli obrońca złożył je w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu odpisu postanowienia, o ile zawiadomienie o ustanowieniu go obrońcą nastąpiło przed upływem terminu do zaskarżenia orzeczenia przez stronę.

Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2008 r. nr 3

Zobacz również: