Właściwość sądu/ zmiana stanu prawnego/ zakończenie sprawy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Właściwość sądu/ zmiana stanu prawnego/ zakończenie sprawy
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 19 grudnia 2007 r., sygn. I KZP 38/07

Treść:
[…] Sąd właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy według przepisów obowiązujących przed zmianą stanu prawnego, zachowuje swą właściwość do zakończenia sprawy w danej instancji. Nie ulega także zmianie właściwość funkcjonalna sądu wyższego rzędu do rozpoznania środka odwoławczego. […]

Żródło:
Sąd Najwyższy - Izba Karna. Strona internetowa. Najważniejsze Bieżące Orzecznictwo. http://www.sn.pl/orzecznictwo/index.html

Zobacz również: