Wyłączenie sędziego/ tymczasowe aresztowanie/ wątpliwość co do bezstronności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyłączenie sędziego/ tymczasowe aresztowanie/ wątpliwość co do bezstronności
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 1 marca 2007r., sygn. III KK 493/06
Treść:
Nie można także podzielić (...) poglądu, że udział w sprawie sędziego, który uczestniczył w wydaniu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu w postępowaniu przygotowawczym, stwarza uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności, a więc sędzia powinien zostać wyłączony na podstawie art. 41 § 1 KPK.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2007, poz. 8

Zobacz również: