Wyłączenie sędziego/ tymczasowe aresztowanie/ postępowanie odwoławcze

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyłączenie sędziego/ tymczasowe aresztowanie/ postępowanie odwoławcze
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 1 marca 2007r., sygn. III KK 493/06
Treść:
Wydanie przez sędziego decyzji o tymczasowym aresztowaniu w postępowaniu przygotowawczym na mocy uprawnień przewidzianych dla sądu, zgodnie z treścią art. 250 § 2 KPK, a następnie orzekanie w postępowaniu odwoławczym w tej sprawie nie przesądza o wyłączeniu tegoż sędziego z mocy prawa od orzekania w postępowaniu odwoławczym.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2007, poz. 7

Zobacz również: