Wyłączenie sędziego/ zakres podmiotowy/ sędzia wyznaczony

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyłączenie sędziego/ zakres podmiotowy/ sędzia wyznaczony
Wyrok:
Postanowienie SA w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2006 r., sygn. II AKo 155/06
Treść:
Od udziału w sprawie może być wyłączony tylko ten sędzia, który wyznaczony został do jej rozpoznania
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2007r. nr 4 poz. 17

Zobacz również: