Dowody/ Dowody rzeczowe/ depozyt sądowy/ obowiązek ustalenia uprawnionego do odbioru

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ Dowody rzeczowe/ depozyt sądowy/ obowiązek ustalenia uprawnionego do odbioru
Wyrok:
Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2006 r., sygn. II AKz 560/06
Treść:
1. Złożenie przedmiotów do depozytu sądowego obliguje sąd do przedsięwzięcia odpowiednich czynności zmierzających do ustalenia podmiotu uprawnionego do ich odbioru, a w razie jego braku - do określenia charakteru tych przedmiotów celem wydania orzeczenia w przedmiocie przepadku. 2. Przedmioty pochodzące z przestępstwa lub korzyści, o jakich mowa w art. 45 § 1 k.k., podlegają przede wszystkim zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi, a dopiero wtedy, gdy taki uprawniony podmiot nie występuje lub nie można go ustalić, dopuszczalne jest orzeczenie przepadku tych przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa, a jeśli posiadają one cechy wskazane w art. 44 § 1 k.k. i art. 45 § 1 k.k. - orzeczenie przepadku jest obligatoryjne.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2007r. nr 4 poz. 15

Zobacz również: