Dowody/ ciężar uwiarygodnienia twierdzenia/ fakty realnie istniejące

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ ciężar uwiarygodnienia twierdzenia/ fakty realnie istniejące
Wyrok:
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 31 maja 2006 r., sygn. II AKa 72/06
Treść:
Nie jest ani wystarczające, ani skuteczne jedynie teoretyczne i gołosłowne wysłowienie pewnej hipotetycznej możliwości i na tej tylko podstawie formułowanie zarzutu […] Każde dowodowe twierdzenie wymaga uwiarygodnienia, poprzez wskazanie na fakty realnie istniejące i poddające się obiektywnemu poznaniu procesowemu. Bez takiego zaś wymogu zakwestionowane mogłyby zostać wszelkie dowody i ustalenia sądu, a sąd byłby wikłany w niekończące się i w wielu wypadkach całkowicie nierealne procedury badania tych hipotez i ich dowodowego weryfikowania.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Wyd. BMT Eridia Sp. z o.o. z 2007r. nr 1

Zobacz również: