Dowody/ klasyczne reguły dowodzenia/ proces poszlakowy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ klasyczne reguły dowodzenia/ proces poszlakowy
Wyrok:
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 22 maja 2006 r., sygn. II AKa 32/06
Treść:
Sąd nie jest zobowiązany do weryfikowania za pomocą dowodów faktów i tez domniemywanych w sposób dowolny i abstrakcyjny, o dowolnie określanym ich związku przyczynowym ze zdarzeniem, gdy jednocześnie pozbawione one są racjonalnego uwiarygodnienia. W procesie poszlakowym nie ulegają zawieszeniu zasady ani też reguły dowodzenia właściwe dla procesu poznawczego w sprawach karnych. Jest najzupełniej oczywiste, że tak jak w większości spraw o złożonym stanie faktycznym i złożonym przebiegu zdarzenia (w szczególności, gdy oskarżony zaprzecza zarzutom) tak też w procesie poszlakowym - zwłaszcza w procesie tego typu - możliwe jest teoretyczne stworzenie wielu hipotetycznych wersji przebiegu zdarzenia, mniej lub bardziej prawdopodobnych. Najczęściej, uzyskanie dowodów negatywnych odnośnie do każdej z tych wersji, i tym samym odrzucenie każdej z nich jako obiektywnie i absolutnie niemożliwej będzie nierealne. Nie wyklucza jednak efektywności dowodzenia poszlakowego.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Wyd. BMT Eridia Sp. z o.o. z 2007r. nr 1

Zobacz również: