Zasady procesu karnego / swobodna ocena dowodów / „owoce zatrutego drzewa” / okazanie osoby

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Zasady procesu karnego / swobodna ocena dowodów / „owoce zatrutego drzewa” / okazanie osoby
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004r., sygn. II Aka 160/04
Treść:
Koncepcja „owoców zatrutego drzewa”, na która sąd I instancji się powołał, znajdująca oparcie w tzw. formalnej teorii dowodów, nie została przyjęta w polskim procesie karnym, gdzie obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów. Ta właśnie zasada nakłada na sąd obowiązek dokonania oceny wszystkich dowodów zgodnie z dyrektywami zawartymi w art. 7 k.p.k. […] Przeprowadzenie w sposób ewidentnie wadliwy czynności okazania oskarżonego z udziałem osób przybranych – znanych świadkom dokonującym rozpoznania, nie zwalniało sądu merytorycznego od obowiązku dokonania oceny wiarygodności tego dowodu i przydatności dla czynionych ustaleń faktycznych.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2005

Zobacz również: