Dowody/ zeznanie świadka/ swoboda wypowiedzi

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ zeznanie świadka/ swoboda wypowiedzi
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 17 stycznia 2006r., sygn. II AKa 421/06
Treść:
Trudno uznać by podanie świadkowi kawy, papierosów czy nawet leku uspokajającego było stosowaniem środków wpływających na procesy psychiczne świadka, czy wypełniało istotę przymusu psychicznego o jakim stanowi przepis art. 171 § 5 KPK.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: