Wyrokowanie/ brak znamion czynu zabronionego/ wyrok uniewinniający

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ brak znamion czynu zabronionego/ wyrok uniewinniający
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 21 września 2006r., sygn. V KK 224/06
Treść:
Wprawdzie art. 17 § 1 pkt 2 KPK stanowi, że nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, to jednak zgodnie z treścią art. 414 § 1 KPK, stwierdzenie po rozpoczęciu przewodu sądowego przeszkody określonej w art. 17 § 1 pkt 2 KPK nakłada na sąd obowiązek wydania wyroku uniewinniającego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: