Dowody / wyjaśnienia oskarżonego / kryteria oceny

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody / wyjaśnienia oskarżonego / kryteria oceny
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 11 marca 2004r., sygn. II Aka 476/03
Treść:
Dla oceny dowodu z wyjaśnień współoskarżonego istotne znaczenie ma to, między innymi, czy są one potwierdzone innymi dowodami, choćby w części, czy są spontaniczne, złożone wkrótce po przeżyciu objętych nimi zdarzeń, czy też po upływie czasu umożliwiającego uknucie intrygi, czy są konsekwentne i zgodne co do zasady w kolejnych relacjach składanych w różnych fazach postępowania, czy też zawierają informacje sprzeczne, wzajemnie się wykluczające, czy składający wyjaśnienia sam siebie również obciąża, czy też przerzuca odpowiedzialność na inną osobę, by siebie uchronić przed odpowiedzialnością.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2005

Zobacz również: