Wyrok bez rozprawy / wniosek oskarżonego / standardy materiału dowodowego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrok bez rozprawy / wniosek oskarżonego / standardy materiału dowodowego
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 19 października 2004r., sygn. II KK 279/04
Treść:
Uwzględnienie przez sąd wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego jest możliwe tylko wtedy, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości. Wątpliwości nie może przy tym budzić nie tylko zasadnicza kwestia sprawstwa czynu przez określoną osobę, ale wszystkie te okoliczności, które są istotne dla ustaleń o odpowiedzialności karnej sprawcy, w tym dla właściwej oceny prawnej czynu będącego przedmiotem osądu. […] Stwierdzenie jakichkolwiek wątpliwości […] nakazuje przeprowadzenie postępowania dowodowego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2005

Zobacz również: