Terminy/ przywrócenie terminu/ obrońca/ zaniechanie wniesienia kasacji

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Terminy/ przywrócenie terminu/ obrońca/ zaniechanie wniesienia kasacji
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 17 kwietnia 2007 r., sygn. V KZ 14/07
Treść:
Warunkiem merytorycznym uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu, jest wykazanie, że uchybienie nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych. Do okoliczności takich nie zalicza się jednak niewniesienia przez obrońcę kasacji w ustawowym terminie, gdy nie widzi on podstaw do złożenia kasacji.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 11/2007 poz. 1.2.18.

Zobacz również: